Autodaktenten.be

Het daktent avontuur start in onze showroom !

INFORMATIE – DISCLAIMER Mark van Dijk Yachting & Outdoor besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de inhoud van de website. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het het zijn dat de gegeven informatie op de website onjuist/ verouderd is. Derhalve kunnen er geen rechten ontleend worden aan de gegevens op de website. Mark van Dijk Yachting & Outdoor is in geen geval aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de website van www.autodaktenten.be. Links op www.autodaktenten.be /nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door derden. Mark van Dijk Yachting & Outdoor biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door Mark van Dijk Yachting & Outdoor worden onderhouden en/of de informatie op websites die naar www.autodaktenten.be /.nl verwijzen. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Belgische wet. PRIVACY De door uw verkregen persoonlijke gegevens zullen zorgvuldig en vertrouweijk behandeld worden en alleen gebruikt worden bij relevante informatie.

Privacy-verklaring van Van Dijk Outdoor & Receatie BV

Maatschappelijke zetel van Van Dijk Outdoor & Recreatie BV is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Kattenhofstraat 3, België en ingeschreven als BV bij het ondernemingsloket Xerius te Turnhout onder nummer BE 0780.955.215. Roepnaam: Van Dijk Outdoor & Recreatie BV. Deze privacyverklaring vormt een verklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Van Dijk Outdoor & Recreatie BV verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 1. 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
 2. 1.1 Van Dijk Outdoor & Recreatie BV verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
 • een aankoop doet in onze winkel, waarbij facturatie van toepassing is.
 • een reservering van huur doet binnen onze organisatie.
 • u deelneemt aan een evenement waarbij schriftelijke inschrijving van toepassing is. (cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.).
 • contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).
 • 1.2 Van Dijk Outdoor & Recreatie BV verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
 • voorletters en naam;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • rekeningnummer(s);
 • Kopie legitimatiebewijs;

1.3 Van Dijk Outdoor & Recreatie BV kan deze gegevens gebruiken voor:

 • (wettelijke) administratieve handelingen als facturatie, reserveringsbevestigingen , inschrijvingen e/o garantie formulieren van leveranciers door koper aangekochte artikelen.
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • handhaving.
 1. 2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Van Dijk Outdoor & Recreatie BV via telefoonnummer 0032- (0)477.788.663 of per e-mail: info@autodaktenten.be voor:

 • meer informatie over de wijze waarop Van Dijk Outdoor & Recreatie BV persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die Van Dijk Outdoor & Recreatie BV met betrekking tot u verwerkt;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Van Dijk Outdoor & Receatie BV
 1. 3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
 1. 3.1 Van Dijk Outdoor & Recreatie BV zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 2. 3.2 Van Dijk Outdoor & Recreatie BV treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.
 3. 4. DERDEN
 4. Van Dijk Outdoor & Recreatie BV verstrekt uw gegevens niet aan andere derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Van Dijk Outdoor & Recreatie BV daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 5. 5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Hoogstraten, Januari 2023