AUTODAKTENTEN.BEgrootste variatie daktenten van Belgie !

ALGEMENE VOORWAARDEN voor huurders

AUTODAKTENTEN.BE, hierna te noemen de verhuurder, is de organisatie die de autodaktenten te huur aanbiedt.

Met huurder wordt verwezen naar de geïnteresseerde in het huren van een (dak)tent van de verhuurder waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Reserveren en huren: De huurder kan op autodaktenten.be via het contactformulier / info@autodaktenten.be aangeven interesse hebben in het huren van een daktent. De telescopische ladder en het matras behoren standaard bij het gehuurde en vallen onder dezelfde voorwaarden als het huren van de daktent zelf, evenals de optionele ondertent.

Een aanvraag tot huren is een boekingsaanvraag van betreffende huuraanvraag. Nadat de verhuurder heeft bevestigd dat de gewenste huurperiode beschikbaar is, is de daktent voorlopig gereserveerd, en wordt de huurboeking pas definitief zodra de aanbetaling van 50% door de huurder is voldaan. Echter, tijdens de huidige Corona maatregelen, hanteren wij aangepaste reserveringscondities, in uw voordeel voor de zomerperiode van 2022: u betaalt geen annuleringskosten indien uw vakantie onverhoopt niet door kan gaan i.v.m. beperkende Covid-19 maatregelingen, maar wél de zekerheid dat de daktent voor u klaar staat komende zomer !

Verhuurder zal er alles aan doen om het gehuurde te leveren, desondanks heeft verhuurder het recht om een soortgelijk object te leveren. Mocht er geen vervangend product voorradig zijn, kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor niet geleverde, in dit geval ontvangt huurder per direct de aanbetaling en eventuele restbetaling retour (per bankoverschrijving).

Verhuurder zal medewerking verlenen om ervoor te zorgen dat gehuurde object past op de auto van huurder. Mocht gehuurde niet blijken te passen op de auto van huurder, kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden, in dit geval ontvangt huurder per direct de betaling retour (per bankoverschrijving).

Huurperiode: De daktent kan per week gehuurd worden. De huurperiode in juni / juli / augustus is van zaterdag t/m zaterdag of van vrijdag t/m vrijdag daaropvolgend. Ophalen kan in ons Pick-up Point, Bredabaan 27 te Wuustwezel vanaf 14 uur, terugbrengen om 10 uur, tenzij anders is overeengekomen. Voorafgaand aan de huur is evt. een extra midweek (=3 extra vakantie dagen) mogelijk , en is een extra weekend (= 3 extra vakantie dagen) óók mogelijk aansluitend op de huur.

Bevestiging reservering: Bij reservering ontvangt de huurder een bevestigingsfaktuur die getekend aan de verhuurder retourneerd dient te worden tesamen met een kopie van het identiteitsbewijs. Zodra de getekende bevestigingsfaktuur en de aanbetaling is ontvangen, is de resevering definitief.

Op de bevestigingsfaktuur staat de datum en tijdstip vermeld wanneer de daktent geretourneerd dient te worden. De dag van ophalen en retourneren geldt normaliter als een volledige huurdag (tenzij in overleg anders is overeengekomen). Wanneer de huurder de daktent op een later tijdstip terugbrengt dan is overeengekomen, zelfs door overmacht, kan de verhuurder hiervoor extra huurdag(en) in rekening te brengen, plus eventueel het bedrag aan gederfde inkomsten van een volgende huurder die de daktent had gehuurd met een maximum van de hoogte van de borg. De verhuurder draagt voor dergelijke incidenten geen verantwoordelijkheid.

Betaling & borg: Bij reservatie dient 50% van de huurprijs te worden voldaan, en de resterende 50% van de huurprijs dient te worden voldaan maximaal 1 week voor de dag van verhuur op rekeningnummer ING-Hoogstraten t.n.v. Mark van Dijk Outdoor &Recreatie BV te zijn bijgeschreven, tenzij anders overeengekomen. IBAN-nr : BE80.3632.1842.83.77 & BIC/Swift BBRUBEBB. De borg, van Euro 500,- dient samen met het laatste 50% betaling per bank te worden voldaan, en wordt, na het schoon en onbeschadigd terugbrengen van de daktent binnen 1 week aan het einde van de overeengekomen huurperiode aan de huurder per bank teruggestort, tenzij anders overeengekomen.

Montage : De daktent monteren wij op uw eigen- of gehuurde dakdragers. Bij een huurperiode van 1 week wordt er een eenmalig supplement van Euro 25,- in rekening gebracht. Bij een huurperiode van 2 weken of meer is de montage gratis. Indien uw auto voorzien is van een zgn. Frontrunner-rek (vnl. bij Landrover Defender), en u wenst de montage rechtstreeks op dit rek, wordt er ongeacht de huurperiode eenmalig een extra supplement van Euro 50,- aangerekend voor de montage.

Schade en incidenten: (Dak)tenten (en eventueel de inhoud ervan en accessoires) zijn niet verzekerd via de verhuurder, maar vallen onder de eigen verzekering (inboedel-, reis-, en/of autoverzekering) van huurder. Dit geldt tevens voor schade aan objecten van huurder of derden die veroorzaakt wordt door het gebruik of installatie van de gehuurde daktent. AUTODAKTENTEN.be biedt hulp aan bij de montage van de gehuurde objecten, maar is niet aansprakelijk voor schade aan objecten van derden. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de verzekeringen. Informeer bij uw eigen verzekeringsmakelaar.

Wanneer tijdens de verhuurperiode problemen ontstaan (zoals schade, diefstal of uitloop huurperiode), dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder op tel.nr.: +32 477 788 663 of via info@autodaktenten.be. Bij inlevering van de gehuurde daktent zal in geval van een incident (zoals bijv. schade) de verhuurder bepalen of er n.a.v. het incident aan een financiële vergoeding dient te worden voldaan, welke ingehouden wordt op de betaalde borg of op andere wijze wordt opgelegd. De huurder is voor dergelijke incidenten zelf verantwoordelijk, en draagt de verhuurder geen verantwoordelijkheid.

Annulering: Indien de daktent onverhoopt geannuleerd moet worden, dient de huurder per mail te annuleren. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Tot 2 weken voor de aanvang van de afgesproken huurperiode 50% van de huursom.
  • Vanaf 2 weken voor de aanvangsdatum van de afgesproken huurperiode 100% van de huursom.

Vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden ? Neem contact met ons op.